Bogár Pál, Ph.D

Bogár Pál, Ph.D

Bogár Pál, Ph.D

alapító, Sincroll

dr. Bogár Pál a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett fizikus M.Sc. diplomát 1988-ban. Tudományos kutatói pályáját a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetében kezdte, a Lézerfizikai Osztályon, ahol nagyintenzitású lézereket épített és alkalmazott nemlineáris optikai kutatásokra. 1990-ben dr. Bogár a New York városban levő Hunter College-ba költözött, ahol a Fizikai és Csillagászati Tanszéken az elméleti kvantumoptika területén folytatott tudományos kutatásokat, illetve egyetemi oktatóként is dolgozott. 1995-ben Ph.D. fokozatot szerzett a City University of New York egyetemen. dr. Bogár több mint 20 tudományos cikket szerzett ebben az időszakban és több mint 10 tudományos konferencián adott elő. Tagja volt az Amerikai Fizikai Társaságnak, illetve rendszeres bírálója szakfolyóiratokban megjelenő publikációknak. A Ph.D. megszerzése után dr. Bogár tudományos kutatóként a müncheni Max Planck Kvantumoptikai Intézetben dolgozott 1996-ig hasonló témákban. Ekkor váltott át fizikusi karrierjéről pénzügyi karrierjére és a Londoni City és a New York-i Wall Street különféle bankjaiban dolgozott 13 éven át. Foglalkozott részvényelemzéssel és értékesítéssel a Credit Suisse bankban, komplex derivatív tranzakciók árazásával és piaci illetve hitel kockázatainak számolásával és szimulálásával az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (EBRD), deviza opciók strukturálásával és kereskedésével a Morgan Stanley bankban, illetve végül a Rabobank nevű holland bank globális hitel kitettségi kockázat számítási csoportját vezette hat évig. dr. Bogár 2009 óta Budapesten él, ahol vállalkozóként megalapította és azóta is vezeti a Sincroll drive technologies nevű startup cégét, mely egy innovatív, saját tulajdonú, gépészeti hajtómű technológiát fejleszt és hasznosít.