A Bizalmi index, és az iparági együttműködések alakulása vagy azok hiánya a hazai kockázati tőke szektorban

A Bizalmi index, és az iparági együttműködések alakulása vagy azok hiánya a hazai kockázati tőke szektorban

dr. Oszkó Péter (Oxo Tech Ventures) 

Ahogy általában egy gazdaság, iparág vagy üzleti szektor tartós és várható teljesítményét is annak együttműködési képességei és viszonyai, illetve az azt tükröző bizalmi indexek predesztinálják, a kockázati tőke iparág egyik legfontosabb adottsága is az, hogy az egyébként szükségszerűen magas vállalkozási és befektetési kockázatait milyen mértékben képes ellensúlyozni a szereplők közti bizalom és együttműködés szintje. Eközben az elmúlt időszak gazdasági és egészségügyi megpróbáltatásai eleve próbára tették minden iparág ezen képességeit, az aktuálisan kialakult üzleti és pénzügyi környezet pedig végképp kikezdheti a bizalmi viszonyokat. Dr. Oszkó Péter, az OXO Technologies Holding Nyrt. alapítója egyrészt globális kitekintést is ad szektorra jellemző tendenciákról, illetve összehasonlító jellemzést is prezentál arról, hogy a hazai iparág amúgy is szórványos, jellemzően csak kisebb csoportokban kialakuló és egyéni érdekviszonyoktól tördelt együttműködéseiben milyen folyamatok láthatók és mik várhatók a közeljövőre nézve.